TESE/PESA

TESE/PESA

TESE

TESE این روش یکی از روش های کمک باروری است که با کمک اورولوژیست و در مواردی که فاکتور مردانه در ناباروری زوجین دخیل است انجام می‌شود.
در این روش، جراح بافتی از بیضه بیمار را برداشته و به آزمایشگاه آندرولوژی تحویل می‌دهد.
این بافت در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته. و نمونه اسپرم مناسب جهت استفاده برای لقاح با تخمک یا برای فریز به آزمایشگاه جنین شناسی ارسال میگردد.
معمولا این روش برای افرادی که در مایع منی آن ها اسپرمی دیده نشده یا اسپرم ها دارای شکست کروموزومی بالایی هستند، مورد استفاده قرار میگیرد.

PESA

در این روش دریافت اسپرم با سوزن مخصوص انجام می‌شود. پس از آماده سازی شرایط استریل و بی‌حسی موضعی (بدون نیاز به بیهوشی عمومی)، به کمک سرنگ و سوزن انسولین آغشته به ماده‌‌ی مخصوص، اسپرم‌ها از اپیدیدیم (لوله داخلی بیضه و محل بلوغ و ذخیره اسپرم) کشیده می‌شود و تحویل آزمایشگاه می‌گردد.