PGD/PGS

PGD/ PGS اساس کلی هر دو روش یکسان است و جنینی که در خطر ابتلا به مشکل ژنتیکی است در آزمایشگاه و از طریق IVF تشکیل شده و سپس یک یا دو سلول از آن جدا می‌شود. همچنین با استفاده از این روش می‌توان جنین با جنسیت دلخواه را انتخاب کرده و به رحم مادر انتقال داد

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD) برای بررسی اختلالات کروموزومی که مربوط به تعداد کروموزوم نباشد. مثل اختلالات ساختاری کروموزوم‌ها، جابه‌جایی های کروموزومی بدون تغییر در تعداد کروموزوم ها و اختلالات تک ژنی استفاده می‌شود. این روش در افرادی که سابقه سقط مکرر ناشی از وجود جابه جایی‌های کروموزومی، سابقه فرزند مبتلا به اختلالات کروموزومی و والدین ناقل بیماری استفاده میشود.

 

غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGS) شامل غربالگری تمام کروموزوم‌هاست و جهت غربالگری اختلالات تعدادی کروموزوم ها استفاده میشود. این اختلالات شامل سندروم‌های شایعی مانند سندروم داون هستند. این روش در افرادی که سابقه سقط مکرر در اثر اختلالات تعدادی کروموزوم‌ها یا سن بالای مادر هستند استفاده می‌شود.

در حالت کلی PGS را می‌توان به همه زوج‌هایی که تحت IVF قرار می‌گیرند توصیه کرد تا احتمال ابتلا به اختلالاتی مانند سندروم داون به حداقل برسد. ولی PGD به افرادی که فرزند آنها در خطر ابتلا به یک بیماری وراثتی خانوادگی قرار دارد توصیه می‌شود.

هر دو این روش‌ها در مرکز درمان ناباروری آراد قابل انجام بوده و با مراجعه به این مرکز می‌توانید از این خدمات بهره‌مند شوید

مرکز جراحی آراد pgd pgs