مرکز جراحی آراد
مرکز جراحی آراد

تاریخچه مرکز جراحی آراد:

مرکز جراحی آراد به عنوان زیر مجموعه شرکت تعاونی سینا طب جراح در فروردین 1390کار خود را در شهرستان اردبیل آغاز کرد. این مرکز ابتدا در ساختمان هلال احمر اردبیل در بخش های زیر فعالیت داشت.

 • جراحی عمومی
 • جراحی زنان 
 • جراحی ارتوپدی
 • جراحی گوش حلق و بینی 
 • جراحی ارولوژی 
 • جراحی چشم 

بعد از چهار سال در سال 1394 با سرمایه گذاری شرکاء در محل فعلی اقدام به ساخت ساختمان متناسب با فعالیت های خود در 2700 مترمربع نمود. در اسفند ماه 1395 به محل جدید نقل مکان کرد و در سال 1401 بخش ناباروری را به فعالیت های قبلی خود اضافه نمود.

ظرفیت های مرکز:

این مرکز در حال حاضر در بخش های زیر فعالیت دارد:

 1. جراحی عمومی
 2. جراحی زنان 
 3. جراحی ارتوپدی
 4. جراحی گوش حلق و بینی 
 5. جراحی کلیه و مجاری ادراری 
 6. جراحی چشم 
 7. ناباروری

رسالت مرکز جراحی آراد:

این مرکز از بدو احداث در طول سال های فعالیت خود وظیفه خود دانسته است تا نسبت به ارتقاء سطح خدمات به بیماران و جذب نیروی کارآمد پزشک و پیراپزشک تلاش خود را بکند و همه ی مجموعه نسبت به رضایت بیماران خود را متعهد میدانند.

چشم انداز:

اهداف کوتاه مدت:

حفظ استاندارد های درمانی و رضایت مندی بیماران

اهداف بلند مدت:

تغییرات مورد نیاز و متناسب با زمان جهت ارتقاء تجهیزات و آموزش کادر درمان