✅ اردبیل/خیابان ساحلی/بالاتر از میدان یحیوی/ جنب سرپرستی بیمه ایران/طبقه اول مرکز جراحی آراد

✅ زمان پذیرش از ساعت ۸صبح الی ۸شب می‌باشد.
پذیرش و‌نوبت دهی برای اعمال جراحی پس از هماهنگی با پزشک متخصص از ساعت ۸ صبح انجام میگیرد (شماره تلفن پذیرش مرکز جراحی،۰۴۵۳۳۲۵۴۵۵۰ میباشد)
پذیرش و نوبت دهی در بخش ناباروری از طریق شماره تلفن ۰۴۵۳۳۲۵۴۵۵۱ انجام میشود

✅  همه روزه از ساعت ۸صبح الی ۸ شب

✅   مدارک شناسایی و مدارک پزشکی جهت تشکیل پرونده و بیمه مورد نیاز است.

✅  از طریق شماره تلفن ۰۴۵۳۳۲۵۴۵۵۱ در ارتباط باشید

✅ در حال حاضر بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

✅   برآورد هزینه درمان ناباروری فقط زمانی امکان پذیر است که پزشک نوع درمان و علت ناباروری زوجین را تشخیص داده باشد، بنابراین قبل از تشخیص پزشک نمی‌توان هزینه درمان را تخمین زد