دکتر منوچهرمهاجری

دکتر منوچهر مهاجری

متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سوره علاف اکبری

دکتر سوره علاف اکبری

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سونیا صادق

دکتر سونیا صادق

متخصص گوش و حلق و بینی 

دکتر رئوف ملاجوادی

دکتر رئوف ملاجوادی

متخصص گوش و حلق و بینی