پیش آزمون CPR

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 امین دهقان 100% 20
2 آرزو شکوهی 60% 12
3 aradclinic A 20% 4