پیش آزمون ایمنی بیمار

مدت زمان
5 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
5

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 امین دهقان 100% 20
2 رقیه همتی 100% 20