پس آزمون CPR

مدت زمان
10 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
10

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 امین دهقان 70% 14
2 آرزو شکوهی 40% 8