1

۱شایعترین علت انسداد راه هوایی در یک فرد بیهوش چیست؟

 • 1

  زبان فرد

 • 2

  جسم خارجی در ناحیه گلو

 • 3

  غذا و ترشحات موجود در دهان

 • 4

  دندان مصنوعی شکسته شده