1

۱-کدام یک از علل برگشت پذیر در ایست قلبی نمیباشد؟

 • 1

  هیپوولمی

 • 2

  هیپوکالمی

 • 3

  هایپر کالمی

 • 4

  هیپر ناترمی