1

کدام کپسول آتش نشانی مخصوص برق می باشد؟

 • 1

  آب و گاز 

 • 2

  پودری 

 • 3

  co2

 • 4

  همه موارد