1

ضد عفونی کننده های سطح بالا (high level) مربوط به ضدعفونی کدام دسته ازابزار ها می باشد؟

 • 1

  ابزار های بحرانی

 • 2

  ابزار های نیمه بحرانی

 • 3

  ابزار های غیر بحرانی

 • 4

  همه ی موارد