Araduser1

۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مرکز جراحی آراد

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان مرکز جراحی آراد

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان مرکز جراحی آراد
۲۴ دی ۱۳۹۸

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان

مرکز جراحی آراد در جهت توانمند سازی پرسنل و کارکنان خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بصورت منظم و ماهانه می نماید.
۱۵ آبان ۱۳۹۸

افتتاح نمایشگاه بین المللی بهداشت با حضور ایران در باکو

مصاحبه مدیر داخلی گروه پزشکی آراد با خبرگزاری ایرنا(خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) باکو – ایرنا نمایشگاه بین المللی بهداشت «مدینکس _ ۲۰۱۹» شب گذشته (چهارشنبه شب) […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مرکز جراحی آراد

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان مرکز جراحی آراد

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان مرکز جراحی آراد
۲۴ دی ۱۳۹۸

برگزاری دوره های توانمند سازی برای پرسنل و کارکنان

مرکز جراحی آراد در جهت توانمند سازی پرسنل و کارکنان خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بصورت منظم و ماهانه می نماید.
رزرو وقت